Thursday, 06/10/2022|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • DƯƠNG SÀ PHOL
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0987807254
  • Email:
   duongsaphol.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • THẠCH CHANH SÀ QUANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914909994
  • Email:
   thachchanhsaquanh@gmail.com
 • NGUYỄN TẤN ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01699643536
  • Email:
   nguyentanduc.dtnt@gmail.com
 • NGÔ THỊ MỸ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947888030