Thứ bảy, 02/12/2023|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

 • LÂM PHÙNG HIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0984838162
  • Email:
   lamphunghiep.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN TẤN ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01699643536
  • Email:
   nguyentanduc.dtnt@gmail.com
 • NGÔ THỊ MỸ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947888030