Saturday, 26/11/2022|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Thông tin chi tiết:
DƯƠNG SÀ PHOL
HIỆU TRƯỞNG DƯƠNG SÀ PHOL
Ngày tháng năm sinh 14/03/1976
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ Vĩnh Châu
Điện thoại 0987807254
Email duongsaphol.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách