Monday, 16/09/2019|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"
Thông tin chi tiết:
DƯƠNG SÀ PHOL
HIỆU TRƯỞNG DƯƠNG SÀ PHOL
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ Vĩnh Châu
Điện thoại 0987807254
Email duongsaphol.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội