Saturday, 26/11/2022|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Thông tin chi tiết:
NGÔ THỊ MỸ LINH
Phó Hiệu trưởng NGÔ THỊ MỸ LINH
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại 0947888030
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách