Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
NGÔ THỊ MỸ LINH
Phó Hiệu trưởng NGÔ THỊ MỸ LINH
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại 0947888030
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách