Thứ bảy, 26/11/2022|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Thông tin chi tiết:
NGUYỄN TẤN ĐỨC
Phó Hiệu trưởng NGUYỄN TẤN ĐỨC
Giới tính Nam
Điện thoại 01699643536
Email nguyentanduc.dtnt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách