Thursday, 29/10/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • THẠCH VĨNH PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Email:
   tvphu1989@gmail.com
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Email:
   thachkhum@gmail.com
 • LÂM THỊ HUYỀN TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách Đội
  • Email:
   lamthihuyentrang.dtntvc@soctrang.edu.vn