Thursday, 06/10/2022|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • LÂM THỊ HUYỀN TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường - Tổng Phụ trách Đội
  • Email:
   lamthihuyentrang.dtntvc@soctrang.edu.vn
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Email:
   thachkhum@gmail.com