Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
LÊ THỊ TRƯỜNG AN
UV. BCH - THỦ QUỸ LÊ THỊ TRƯỜNG AN
Ngày tháng năm sinh 06/06/1987
Giới tính Nữ
Địa chỉ 143Đ, Nguyễn Huệ,Khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Email ltruongan1987@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách