Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HỒNG XUÂN
UV. BCH - KẾ TOÁN NGUYỄN HỒNG XUÂN
Ngày tháng năm sinh 20/03/1987
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khóm 2, Phường 1, VC, St
Email Duongbaokhang4@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách