Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
TRẦN SA RUM
UV. BCH TRẦN SA RUM
Ngày tháng năm sinh 16/11/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Số 4 Đường nam sông hậu, Khóm Vĩnh Thành, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Email trsarum@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách