Sunday, 29/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
MAI NGỌC HUYỀN
Nhân viên MAI NGỌC HUYỀN
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khóm 2 - Phường 1 - TXVC - Sóc Trăng
Email huyendtnt.vc1994@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách